فایل رایگان چگونگي بهره از معماري پايدار و تاکيد برمولفه هاي اقليمي در طراحي ساختمان انجمن معماري و شهرسازي شهر خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چگونگي بهره از معماري پايدار و تاکيد برمولفه هاي اقليمي در طراحي ساختمان انجمن معماري و شهرسازي شهر خرم آباد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با وجود پیشرفت و درک اهمیت وجود فضای معمارانه ای در راستای آموزش و پژوهش در حوزه معماری و شهر سازی، تاکنون در کشور فضاهایی جهت این امر ساخته نشده است . پژوهش پیش رو به دنبال ارائه راه کارهای برای طراحی اجزای فضایی ساختمان انجمن معماری و شهرسازی شهرستان خرم آباد با توجه به مباحث پایداری است و در این پژوهش بر اقلیم و هویت منطقه تاکید شده است. هدف عمده ی این تحقیق طراحی و ارائه الگویی مناسب در قالب ساختمانی با معماری پایدار برای آموزش و پژوهش در حوزه معماری و شهر سازی به منظور افزایش آگاهی و سطح مهارت دانشجویان و کارشناسان می باشد. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به انجام رسید و روش گرداوری داده های آن کتاب خانه ایست، به دنبال بررسی این فرضیه هستیم که به نظر می رسد میتوان با استفاده از مباحث پایداری و با تاکید بر مولفه های اقلیمی ساختمان انجمن معماری شهرسازی خرمآباد را طراحی کرد . طراحی این ساختمان می تواند از ایده های مختلفی برخوردار باشد که با استفاده از الگوهای هویتی موجود در منطقه میتوان ساختمان انجمن معماری و شهرسازی شهر خرم آباد را طراحی کرد و از آن به عنوان یک الگوی مناسب برای دیگر محققین بهره برد.

لینک کمکی