فایل رایگان ساماندهي بافت هاي ناکارآمد شهري با تاکيد بر اراضي ميان افزا ( نمونه موردي کلاته سيفر سبزوار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساماندهي بافت هاي ناکارآمد شهري با تاکيد بر اراضي ميان افزا ( نمونه موردي کلاته سيفر سبزوار) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از چالش هایی که شهرهای امروزی و به خصوص کلانشهرها با آن روبه رو هستند، موضوع بافت های فرسوده و ناکارآمد است. رویکردهای نوین توسعه شهری، برای حفظ محیط زیست و افزایش سرزندگی، اجازه ی گسترش افقی شهرها را نمی دهند. این رویکردها، می گویند به جای ساخت و ساز در زمین های حاشیه شهرها، اراضی خالی مانده درون شهری هدف توسعه قرار گیرند. کلاته سیفر بافتی روستا شهری است که در جنوب غرب سبزوار قرار دارد. وجود اراضی بایر و بناهای مخروبه و متروکه در میان بافت راه را برای ساماندهی آن با استفاده از اراضی داخل بافت هموار می سازد

لینک کمکی