فایل رایگان طراحي مجتمع تجاري- گردشگري در شهر خرمآباد با رويکرد اجتماعي- فرهنگي (پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد M.Sc)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي مجتمع تجاري- گردشگري در شهر خرمآباد با رويکرد اجتماعي- فرهنگي (پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد M.Sc) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

از ثروت های عظیم اقتصادی برای گردشگری ؛اقلیم مناسب و منابع طبیعی می باشد که عامل مهمی برای تقویت فرهنگ ها و شناخت جوامع مختلف است.تاثیر اقلیم بر روی جاذبه های اکوتوریستی و همچنین توریستی مهمترین رکن برنامه ریزی در این زمینه است.محدوده ی مطالعه شده در این مقاله شهر خرم آباد واقع در استان لرستان در جنوب غربی کشور است. با توجه به قابلیت های اکوتوریستی و توریستی شهر خرم آباد با سرمایه گذاری های اقتصادی به منظور بهره برداری های متنوع در این زمینه رفاه نسبی و همچنین توان اقتصادی را می توان افزایش داد. و می توان گفت که گردشگری بر مولفه های اجتماعی- فرهنگی شاغلان بخش گردشگر و همچنین کشاورزی و شغل آزاد تاثیر مثبت دارد و کیفیت زندگی این گروه اشاغلان از وضعیت مطلوبی برخوردار خواهد شد. مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.شیوه ی گردآوری تحقیق نیز مطالعه کتابخانه ای شامل کتب و مقالات می باشد..خرم آباد یکی از شهرهای با ارزش از لحاظ توریستی می باشد از طرفی تبلیغات و بازاریابی کم جاذبه های گردشگری شهرستان خرم آباد باعث شده است که صنعت گردشگری کمتر توسعه پیدا کند

لینک کمکی