فایل رایگان طراحي و بررسي مرکز بازي هاي ديجيتال در جهت آموزش و رشد خلاقيت نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي و بررسي مرکز بازي هاي ديجيتال در جهت آموزش و رشد خلاقيت نوجوانان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در چند دهه ی اخیر با رشد و توسعه ی فن آوری رایانه ای و ابزارهای الکترونیکی، تجهیزات سرگرم کننده ی نوجوانان نیز به طور غیرقابل باوری دست خوش تغییر شده است، به طوری که روز به روز شاهد حضور بیشتری از این گونه ابزارهای الکترونیکی در خانواده های ایرانی و یا در موسسات تفریحی سطح جامعه هستیم. برخی از پژوهشگران با مطرح کردن بعد آموزشی و سرگرمی این بازی ها جنبه های مثبت آنها را مورد تاکید قرار داده اند، آنها معتقدند که با ورود این گونه وسائل به حیطه ی آموزش و پرورش، اثرات مثبتی برای تسهیل، تقویت و حتی جانشینی آموزگاران مطرح می گردد. چنانکه گفته می شود پارهای از بازی های رایانه ای در بالابردن رشد و پرورش ذهن نوجوانان یاری رسان خوب و در جهت شناخت زندگی و اهداف آنها می تواند مثمر ثمر باشد؛ از سویی دیگر پژوهشگرانی بر این باورند که اثرات منفی بازی های رایانه ای همچون خشونت ورزی و تقویت نقش های جنسی بسیار زیاد است. تاثیر مثبت این نوع سرگرمی بر روابط اجتماعی و تعاملات فردی و مهارت های لازم برای برقراری پیوند انسانی و نیز تبعات جسمی منفی همچون فشار خون، چاقی، سردرد، عوارض چشمی و .... در پژوهش های مختلف مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به اثرات مثبت و منفی بازی های رایانه ای بر روند رشد نوجوانان، ضرورت توجه بیشتر متولیان امر به آموزش مناسب آن و برنامه ریزی دقیق تر در این حیطه مورد تاکید می باشد. در این مقاله هدف بررسی مرکز بازی های دیجیتال در جهت آموزش و رشد خلاقیت نوجوانان می باشد.

لینک کمکی