فایل رایگان مقايسه تطبيقي نقش آتريوم و بادگير در تهويه هوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه تطبيقي نقش آتريوم و بادگير در تهويه هوا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

تهویه طبیعی به عنوان یک روش آسان برای مبادله هوای گرم و نامطبوع داخل ساختمان با هوای تازه و مطبوع خارج از ساختمان شناخته می شود. جریان هوای داخلیی مناسب و در نتیجه آن مکش هوای داخلی به طور مفید به وضعیت بازشوها و موقعیت قرارگیری آنها بستگی دارد. از آنجایی که یکی از بزگ ترین مشکلات پیشرو در دنیا و بویژه کشورهای در حال توسعه، انرژی و کمبود منابع تجدید ناپذیر است، زمان آن رسیده تا در این راستا قدمی برداشته شود هم چنین با توجه به جایگاه ایران در میان کشورهای پرمصرف انرژی لازم است تا پژوهش هایی در این رابطه انجام گیرد. در همین راستا در پژوهش حاضر به مقایسه تطبیقی بادگیر، به عنوان یک الگوی کهن معماری در زمینه تهویه طبیعی، و آتریوم به عنوان عنصر امروزی برای ساختمان های مدرن پرداخته شده است. در ادامه ی پژوهش نقاط قوت و ضعف هر یک بررسی شده اند. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد و مدارک به موضوع مورد بحث پرداخته است و در نهایت با گرداوری اطلاعات در جدول سوات (SWOT) نتایج ارائه شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که آتریوم ها در معماری امروز به بواسطه رفع نقص ها و کاستی های بادگیر نقش کارامد تری را ایفا می کنند و به همینظور این پژوهش آتریوم را به عنوان یک عنصر مهم در تهویه طبیعی ساختمان پیشنهاد می دهد

لینک کمکی