فایل رایگان مقايسه روسازي بتني غلتکي RCCP با روسازي هاي آسفالتي رايج با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه روسازي بتني غلتکي RCCP با روسازي هاي آسفالتي رايج با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

جایگاه و نقش حمل و نقل، در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع امروزی برکسی پوشیده نیست. حمل و نقل یکی از پایه های اساسی توسعه پایدار ومتوازن در جوامع بشری محسوب شده و در واقع شبکه های حمل و نقل با مولفه های مهمی همچون اقتصاد، امنیت وعدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارند. در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، همبستگی مستقیم میان گسترش حمل ونقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بیشتر وجود دارد. به عبارت دیگر همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان ارزش افزوده بخش حمل ونقل نیز افزایش می یابد و به همین دلیل است که توسعه و رشد اقتصادی وابسته به توسعه بخش حمل و نقل است وفعالیت های حمل ونقل از جمله فعالیت های اساسی و زیربنایی برای رشد وتحول اقتصاد به حساب می آید.

لینک کمکی