فایل رایگان مقايسه منحني شکنندگي در قاب خمشي با اتصالات بال سوراخ شده و اتصالات جوشي تقويت نشده در زلزله هاي حوزه نزديک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه منحني شکنندگي در قاب خمشي با اتصالات بال سوراخ شده و اتصالات جوشي تقويت نشده در زلزله هاي حوزه نزديک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

به علت ضعف رفتاری اتصالات مستقیم تیر به ستون در قاب های خمشی فولادی، اتصالات با مقطع کاهش یافته به عنوان اتصالی خمشی اصلاح شده معرفی شده است. نکته ای که کمتر به آن توجه می گردد تاثیر چشمه اتصال در رفتار قاب می باشد. در این تحقیق اثر ناحیه اتصال در قاب های خمشی با اتصال بال سوراخ شده برای زلزله های حوزه نزدیک بررسیشده است و سپس نتایج در قالب منحنی شکنندگی مقایسه شده اند. ملاحظه می شود در این دسته از اتصالات تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک، استفاده از سخت ترین چشمه اتصال مجاز در آیین نامه منجر به بهترین نتایج می گردد

لینک کمکی