فایل رایگان آسيب شناسي نهاد خانواده درآموزه هاي قرآني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي نهاد خانواده درآموزه هاي قرآني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

زمینه وهدف: خانواده رکن اساسی جامعه انسانی و مناسبترین نظام برای تامین نیازهای روحی و معنوی بشر است که بهترین بستر را برای ایجاد امنیت و آرامش روانی انسان ها، پرورش نسل جدید و برآورده ساختن نیازهای عاطفی فراهم می آورد و شرط پویایی و استواری آن، وجود روابط صحیح و پایدارمیان همسران است. نظر به اینکه قرآن کریم به عنوان راهنمای هدایت بشر، انسان ها را به عالیترین راهکارها در تحکیم خانواده هدایت می کند، این مطالعه با هدف بررسی آیات قرآنی، به تبیین مباحث مرتبط با آسیب شناسی خانواده و عوامل موثر بر تقویت نظام خانواده پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه به صورت تحلیل ثانویه با استفاده از قرآن کریم، متون اسلامی و منابع مرتبط جمع آوری گردیده است. یافته ها: قرآن کریم به عنوان عالیترین راهنمای بشر، رهنمودهایی را نشان می دهد که رعایت آنها موجب استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی این نهاد مقدس می گردد. بخش عظیمی از آیات قرآن به تنظیم و تعدیل روابط اعضای خانواده و حقوق و وظایف همسران اختصاص یافته که رجوع به این آیات الهی، می تواند انسان را جهت دستیابی به عالی ترین راهکارها در تحکیم خانواده هدایت کرده و باعث تقویت نظام خانواده و جلوگیری از فرو پاشی این نهاد گردد. نتیجه گیری: قرآن نمونه کاملی از تعالیم و آموزش های لازم، جهت زندگی انسان ها به شمارمی رود و چون خانواده از دیدگاه قرآن از جایگاه محوری وکلیدی برخوردار بوده و هسته مرکزی شکل گیری جامعه را تشکیل می دهد، موضوع آسیب شناسی خانواده و عوامل مربوط به تحکیم خانواده نیز از دید جامع قرآن دور نمانده است؛ لذا با مراجعه به قرآن می توان به راهبردهای قرآنی دراین خصوص دست یافت.

لینک کمکی