فایل رایگان آموزش محيط زيست و نقش آن در توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آموزش محيط زيست و نقش آن در توسعه پايدار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

ظهور اختلاف ها و ناهماهنگی ها در جهان، پیچیدگی و وسعت مسائل موجود در آن و نیز بروز بسیاری از تهدید ها نیاز به آموزش را ضروری می نماید زیرا پیشرفتهای جامعه انسانی وابستگی شدیدی به آموزش دارد که آموزش مستمر و هدفدار اقشار مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان به طوری که آنان را با مفاهیم زیست محیطی آشنا سازد می تواند به دانش جامعه ای با وجدان زیست محیطی منجر شده و آینده ای با سرسبزی، سلامتی و توسعهی پایدار برای کشور فراهم آورد [13] تجربه سال های اخیر ثابت نموده که مقوله آموزش بدون در نظر گرفتن الگوهای رفتاری و نگرشی توسعه صرفا موجب ارتقای اطلاعات آموزش و دیدگاه شده و شاید نقش موثر در توسعه پایدار ایفا نمی کند. برای دستیابی به ایده توسعه پایدار مردم باید از مخاطرات و عوامل تهدید کننده محیط زیست خودشان آگاه باشند و در جهت حفظ محیط و پیشگیری از خطر تلاش نمایند.از آنجاییکه دستیابی به توسعه پایدار در هر کشوری با آگاهی های عموم مردم آن جامعه ارتباط دارد، لذا آموزش می تواند در این امر بسیار موثر باشد. آموزش محیط زیست بر این اعتقاد است که انسان می تواند در سازگاری با طبیعت زندگی کند و در این راستا می تواند تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ نماید که طی این تصمیمات به نسل های آینده نیز توجه شود.

لینک کمکی