فایل رایگان اختصار در زبان فارسي و انگليسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اختصار در زبان فارسي و انگليسي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

اختصار عبارت است از شیوه ی بیانی که گوینده در آن منظور خود را با کمترین الفاظ بیان کند، بی آنکه در تفهیم معنی خللی وارد آید. این شیوه ی بیان را می توان در زبان های مختلف به طرق مختلف ادا نمود که یکی از رایج ترین آن ها استفاده از اولین حروف از هر واژه و کنار چیدن آنها می باشد. بدین ترتیب کلمه ای جدید به وجود می آید که معنای آن از کلمات مبدا آن ریشه می گیرد. اختصار علاوه بر زایش واژه ی جدید و غنی نمودن آن زبان می تواند صرفه جویی به همراه داشته باشد که از این ویژگی می توان در کتب مرجع و یا منابع اصلی حجیم استفاده نمود. می توان گفت که همه ی زبان های دستخوش فرآیند اختصار قرار می گیرند و این فرآیند تنها مختص یک زبان و فرهنگ نمی باشد. همچنین به دلیل ارتباطات دنیای امروز، اختصار از زبانی به زبان دیگر وارد شده و یک حوزه ی مشترک را ایجاد می کند بدین صورت که در زبان فارسی از اختصار واژگان دیگر استفاده می شود و این امری اجتناب ناپذیر است. هدف این مقاله بررسی تطبیقی فرآیند اختصار و ابعاد گوناگون و همچنین به کارگیری اختصارهای انگلیسی در زبان فارسی می باشد .

لینک کمکی