فایل رایگان اخلاق حرفه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اخلاق حرفه اي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

در جهان پیچیده ای که ما زندگی می کنیم ارزش های اخلاقی متفاوتی وجود دارد که بر نوع زندگی ما تاثیر می گذارند رویکرد دنیای امروز را می توان بازگشت به عقلانیت و اخلاق دانست. اخلاق را مجموعه ای از صفا روحی و باطنی انسان تعریف کرده اند که به صورت اعمال ورفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می شود، بروز ظاهری پیدا می کند. فایل رایگان اخلاق حرفه اي یکی از شعبه های جدید اخلاق است که می کوشد به مسائل اخلاقی حرفه های گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی خاص متصور است. فایل رایگان اخلاق حرفه اي در نظام اداری جمهوری اسلامی باید هویت اسلامی داشته باشد و مبتنی بر اخلاق اسلامی شکل بگیرد. همچنین در نظام اخلاقی دینی ملاک نهایی اخلاق، خدا و تقرب به او و رضایت اوست. تمام ادیان آسمانی خداوند را ملاک نهایی اخلاق دانستهاند. فلدا در این تحقیق مروری به معانی و تعاریف فایل رایگان اخلاق حرفه اي، ضرورت آن در سازمان، جایگاه فایل رایگان اخلاق حرفه اي و مشکلات و موانع مربوط به اجرایی شدن فایل رایگان اخلاق حرفه اي پرداخته شده است.

لینک کمکی