فایل رایگان ارزيابي حقوق بشر در کشور عربستان سعودي و تاثير آن بر بحران سازي در کشورهاي اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي حقوق بشر در کشور عربستان سعودي و تاثير آن بر بحران سازي در کشورهاي اسلامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

یکی از اساسی ترین موضوعات مهم در دنیای امروز که موجب نگرانی جامعه بشری در دهه اول قرن بیست یکم است نقض فراگیر حقوق بشر در سراسر جهان توسط دولت های مختلف، نسبت به اتباع خود و یا دیگر ملت و یا اقلیت هاست. هدف از این مقاله بررسی موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی است. بنابراین در این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش هستیم که موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی کدامند و این مساله چه تاثیری بر بحران سازی در کشورهای اسلام خواهد داشت نتایح این بررسی که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که تخلفات عربستان و محدودیت های اعمال شده توسط این کشور در زمینه حقوق بشر باعث نادیده گرفتن حقوق اقلیت های مذهبی، آزادی بیان و مطبوعات، حقوق زنان، انجمن ها و تشکل ها و ... شده و زمینه های تخریب وجهه اسلام در جهان و اعمال فشار بر آن را فراهم کرده است.

لینک کمکی