فایل رایگان اسلام و روابط بين الملل : اسلام به عنوان اخلاق جامعه ي بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اسلام و روابط بين الملل : اسلام به عنوان اخلاق جامعه ي بين الملل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

عموم مطالعات پیرامون نسبت سنجی میان اسلام و روابط بین الملل دارای نگاهی یک جانبه به موضوع بوده اند؛ به عبارت دیگر یکی از این دو را ذیل دیگری قرار داده و به آن پرداخته اند. اگر بخواهیم از نظر هستی شناسانه به رابطه اسلام و روابط بین الملل بپردازیم، لازم است معین کنیم جایگاه اسلام در مطالعه روابط بین الملل چیست. در بررسی های انجام شده می توان گفت به طور کلی در روابط بین الملل چهار رهیافت نسبت به جایگاه اسلام وجود دارد؛ نخست. اسلام به مثابه دین؛ دوم. اسلام به مثابه ایدئولوژی؛ اسلام به مثابه هویت و در نهایت اسلام به مثابه اخلاق. عقیده نگارنده بر آن است که اسلام بمثابه اخلاق در حوزه روابط بین می تواند نسبت به رهیافت های بدیل، گزینه ای مناسب تر و موثرتر می باشد.

لینک کمکی