فایل رایگان باز پژوهي تفاوت آثار طلاق وفسخ نکاح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان باز پژوهي تفاوت آثار طلاق وفسخ نکاح :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

از موارد انحلال نکاح دائم به صورت ارادی فسخ نکاح و طلاق است که ازجهاتی باهم شباهت و از جهاتی تفاوت دارند ولی در اصل هردو نهاد حقوقی مستقل هستند و نباید به علت شباهت آن دو را باهم خلط کرد وفسخ نکاح دائم غیر از طلاق است که در فسخ نکاح دائم موارد فسخ مشخص شده است و هر یک از زوجین از چنین اراده ای برخوردارند که بتوانند فسخ کنند ولی در طلاق حق طلاق و اراده طلاق بر عهده مرد است و مرد میتواند در هر صورت وحتی بدون علت و دلیل از این اراده استفاده کند بخلاف فسخ نکاح که باید موارد فسخ موجود باشد وبدون علت و دلیل نمی توانند فسخ کنند و نهایتا آثار طلاق با آثار فسخ نکاح متفاوت است که عده زنان و مهریه در فسخ و طلاق باهم متفاوت است.

لینک کمکی