فایل رایگان بازتاب انديشه هاي اجتماعي در آيينه شعر گلرخسار صفي اوا، بانوي شعر تاجيکستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازتاب انديشه هاي اجتماعي در آيينه شعر گلرخسار صفي اوا، بانوي شعر تاجيکستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

گلرخسار صفی اوا، از شاعران پارسی گوی کشور تاجیکستان، که به مادر ملت تاجیک مشهور شده، نخستین شعر خود را در دوازده سالگی سرود و در سن پانزده سالگی آن را منتشر کرد. پس از آن چندین مجموعه شعر از وی منتشر شده است. این پژوهش مانند دیگر جستارهای علوم انسانی، به روش تاریخی و با مراجعه به اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای، هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی را در شعر بانوگلرخسار صفی اوا شاعر معاصر تاجیک، مورد بررسی قرار داده است. گلرخسار شاعری توانا و منتقدی شجاع بود که سلطه شوروی بر کشورهای پارسی زبان را نمی پسندید و همواره با نقدهای اساسی سردمداران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به باد انتقاد می گرفت. جسارت گلرخسار در این انتقادها، به حدی بود که از هیچ مقام و صاحب منصبی ابایی نداشت و حتی صدر هیات رئیسه ی کاخ کرملین را نفی می کرد و شایسته ی فرمانروایی بر ملت های آزاده و آزادی خواه نمی دانست و ناراستی ها و ناروایی های اخلاقی و اجتماعی آنان را با پوشش دروغین دفاع از طبقه کارگر و همواره با نیش قلم جان گزای خود محکوم می کرد و البته حق همین بود.

لینک کمکی