فایل رایگان بازخواني باب رجعت با تکيه بر ديدگاه شهيدصدر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازخواني باب رجعت با تکيه بر ديدگاه شهيدصدر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

رجعت از اصول مسلم اعتقادی مذهب امامیه می باشد، علمای امامیه در پذیرش اصل رجعت اتفاق نظر دارند، لکن باید گفت پیرامون جزئیات و حدود و ثغور این واقعه، با اختلافاتی روبرو هستند. از جمله اختلافات موجود، بحث رجعت کنندگان می باشد. به عبارت دیگر در تعداد افرادی که در روز موعود رجعت می کنند، میان علما و صاحب نظران اختلاف وجود دارد. مشهور ایشان قائل به پذیرش رجعت در مورد تمامی ائمه معصومین می باشند. در نقطه مقابل شهید صدر تنها کسی است که رجعت را صرفا در مورد شخص پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع)، پذیرفته است. نگارندگان در پژوهش حاضر، با بازخوانی مسئله، ضمن بیان اقوال موجود در مسئله و نقد و بررسی ادله، در نهایت نظریه شهید صدر را پذیرفته اند.

لینک کمکی