فایل رایگان بازخواني همسرداري فاطمه (س) به هدف الگوگيري زنان مسلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازخواني همسرداري فاطمه (س) به هدف الگوگيري زنان مسلمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

یکی از مبحث مهم و سرنوشت ساز مبحث ازدواج است و به تبع آن ،انچه که در تحکیم خانواده و داشتن ازدواج موفق مورد توجه بوده است، مبحث همسرداری است. همسرداری نیازمند به اجرای مباحث طرفینی بین زن و مرد می باشد، بدین معنا که برای دست یابی به همسرداری بهینه و اصولی، مرد و زن هردو نقش به سزایی دارند .الگوبرداری از سیره ی حضرت فاطمه زهرا (س)، بهترین طریق معرفت به خطوط اساسی خانواده ی آرمانی است. مکتب فاطمی (س) به لحاظ تعالی برقراری اتحاد عقل عملی با عقل نظری، این قابلیت را دارد که با مراجعه به آن بتوان به معارف جزئی در پرتو معارف کلی دست یافت و در همه ی امور زندگی از آن بهره جست. بر همین اساس، نوشتار حاضر با روش توصیفی –کتابخانه ای با استناد به روایات و کتب اسلامی به بررسی سیره عملی حضرت فاطمه پرداخته و دریافته رفتار شناسی فاطمه زهرا (س) در دو بعد عاطفی از جمله( عشق و علاقه ،اظهار محبت ،آراستگی ،عفو وگذشت ،نگاه محبت آمیز،همدلی و همزبانی ) و بعد رفتاری ( سازگاری، اطاعت ،قناعت و ساده زیستی ،تقسیم کار ،فداکاری،تفاهم،تحمل مشکلات اقتصادی ،قدر دانی از زحمات فردی و...) قابل توجه و پیروی می باشد .

لینک کمکی