فایل رایگان بازي و تاثير آن بر کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازي و تاثير آن بر کودکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

بازی، بخش مهمی از زندگی کودکان را شامل می شود. اهمیت بازی زمانی مشخص می شود که تاثیرات فراوانی از بازی را در رشد روانی و اجتماعی شدن کودک مشاهده می کنیم. اگر محیطی که کودک در آن قرارگرفته است شرایط بازی سالم و متناسب را برای کودک فراهم نیاورد، رشد روانی کودک دچار اختلال خواهدشد ؛ بنابراین در این پژوهش برآنیم که تاثیرات بازی در رشد روان کودک را بررسی کنیم و راهکارهایی برای درمان کودکان از طریق بازی ارائه دهیم. روش کاراین پژوهش توصیفی کتابخانه ای است، بدین ترتیب که منابع معتبر مرتبط، شناسایی و جمع آوری شده پس از مطالعه و استخراج مطالب مربوط به موضوع، مقاله به این شکل نظام یافته است.

لینک کمکی