فایل رایگان بررسي آسيب شناسانه پوشش و اشتغال بانوان با طرح اصول و کدهاي اخلاقي مرتبط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آسيب شناسانه پوشش و اشتغال بانوان با طرح اصول و کدهاي اخلاقي مرتبط :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

امروزه یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه کارشناسان حوزه های اجتماعی قرار می گیرد مساله اشتغال زنان است که از زوایای مختلف نیازمند بررسی است. ما در این پژوهش با رویکرد آسیب شناسانه و روش تحلیلی- کتابخانه ای به بررسی اصول اخلاقی معطوف به پوشش و اشتغال بانوان پرداختیم تا به کمک این اصول چالش و آسیب های مربوط به پوشش و مشاغل بانوان را تبیین نموده و در نهایت با ارائه کدهای اخلاقی در ذیل هر اصل راهکار برون رفت از آن آسیب ها را ارائه می نماییم. در این مسیر به اصول اخلاقی دین محوری، تقدم مصالح معنوی بر منافع مادی، هدفمندی، اصل تناسب با شان انسانی و اخلاقی زن و تناسب با ظرفیت و توان زن، اصل مراعات حقوق دیگران، اصل میانه روی، اصل مسئولیت پذیری پرداخته و به تحلیل اخلاقی حضور شغلی و پوشش زنان با توجه به اصول مذکور پرداخته و کدهای اخلاقی متناسب با اصول را مطرح می نماییم. به امید آن که گام کوچکی در مسیر حضور موثر و مفید زنان در جامعه اسلامی مان باشیم.

لینک کمکی