فایل رایگان بررسي ابعاد حقوقي-جرم شناختي پديده روسپيگري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ابعاد حقوقي-جرم شناختي پديده روسپيگري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

روسپیگری به معنای ارائه خدمات جنسی در مقابل دریافت وجه یا مال است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی در نظر دارد تا پیامدهای اجتماعی روسپیگری را بررسی و اثرات دوسویه بین این پدیده و عوامل روانشناختی را تحلیل نماید. روسپیگری می تواند باعث شیوع بیماری های خطرناکی شود که فرد را از زندگی عادی محروم کند. احتمال این امر در ایران که فعالیت روسپیان و همچنین روابط جنسی غیرشرعی به صورت پنهانی و بدون نظارت بهداشتی است، به مراتب بیش از دیگر کشورهاست. افزایش تعداد افراد بی هویت و مجرمان بالقوه از مفاسد ثانویه ی روسپیگری است. روانشناسان معتقدند ضعف هویت اخلاقی و اختلالات شخصیتی در بروز این پدیده موثر است. همچنین به لحاظ قانونی کشورها می توانند در مقابل این انحراف، سه نوع سیاست آزادی کامل، نیمه آزادی و ممنوعیت کامل را اعمال کنند.

لینک کمکی