فایل رایگان بررسي بيع سلف در قرار داد پيش فروش شرکت هاي انبوه ساز مسکن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي بيع سلف در قرار داد پيش فروش شرکت هاي انبوه ساز مسکن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بیع سلم یا سلف یکی از عقود سنتی و فقهی در فقه اسلامی است که همواره فقها، بابی را به آن اختصاص داده و در زمینه آثار و احکام آن نقد و بررسی های زیادی را انجام داده اند. این عقد از دیرباز یکی از عقود مهم اسلامی بوده است. در قانون مدنی ایران، از بیع سلف تعریفی نشده است، ولی مستند این عقد، موارد 341 و 350 این قانون می باشد. در ماده 341 قانون مدنی ایران آمده است : ... ممکن است برای تسلیم تمام و یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شوند . همچنین در ماده 350 این قانون آمده است: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی ء متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد . بیع سلف از مصادیق قسمت اخیر ماده مذکور میباشد؛ یعنی بیعی است مشروط به مبیع آن کلی فی الذمه بوده و برای تسلیم آن موعدی مقرر شده است. در پیش فروش شرکت های انبوه سازی مسکن، هرچند مبیعی در زمان انعقاد قرارداد وجود ندارد لیکن به عنوان یکی از الزامات، تا موعد مقرر ساخته شده و تحویل می شود. این نوع معاملات سبب شده قوانین خاصی در این زمینه تصویب شود که مهمترین آنها قانون پیش فروش آپارتمان ها مصوب 1389 می باشد و در آن، تعهد به بیع مهمترین هدف قانونگدار است. و در برخی مواد با شروط خاصه بیع سلف که در شرع تعیین شده است متعارض می باشد.

لینک کمکی