فایل رایگان بررسي تحليلي کمال دين اسلام با رويکرد برون ديني و درون ديني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تحليلي کمال دين اسلام با رويکرد برون ديني و درون ديني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

نیاز بشر به دین در دنیای امروز و روی آوردن آنان به معنویت رویداد مهمی است که انسان آزاد اندیش و تشنه معرفت را به جستجو و کنجکاوی هر چه بیشتر برای دستیابی به دین حق وامی دارد. آن چه در این میان اهمیت دارد شناختن دین کامل از میان ادیانی است که پیروان هریک از آنها ندای حق بودن دین خود را سر داده و آن را به عنوان کامل ترین شرایع و ادیان معرفی میکنند. در جستار حاضر، تلاش شده است کامل بودن دین اسلام نسبت به سایر ادیان از دو رهیافت مختلف عقلی و نقلی مورد بررسی قرار گیرد. در رهیافت نخست، با استناد به دلایل عقلی محض که همان نگاه برون دینی یا به دیگر سخن نگاه فلسفی به دین است، کامل بودن دین اسلام، نسبت به ادیان دیگر، اثبات میگردد و در رهیافت دوم، با بررسی تفصیلی آیات قرآنی و بررسی اجمالی روایات اسلامی به اثبات این مطلب برداخته می شود. در پایان با اثبات کمال دین اسلام نسبت به دیگر ادیان تنها یک دین به عنوان دین حق باقی می ماند و طومار دیدگاه پلورالیزم دینی بر چیده می شود و پیروی از دین اسلام بر همه انسان هایی که تشنه معرفت بوده و در جستجوی دین حق اند به حکم عقل و نقل واجب می گردد. هم چنین با اثبات کامل بودن دین اسلام، کمال اسلام حد وسط برهان خاتمیت قرار گرفته و خاتمیت دین اسلام در پرتو آن اثبات می شود.

لینک کمکی