فایل رایگان بررسي تطبيقي رايجترين روش هاي تدريس آموزش علوم در ايران و چند کشور جهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تطبيقي رايجترين روش هاي تدريس آموزش علوم در ايران و چند کشور جهان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این مقاله برگرفته از یک پژوهش کیفی است که با روش الگوی بردی از یک طرف همچنین روشی توصیفی تحلیلی روش های تدریس آموزش علوم در چند کشور جهان را بررسی کرده است. مقاله حاضر تلاش می کند عناصر مختلف روش های تدریس آموزش علوم در ایران و کشورهای منتخب انگلستان ژاپن و آمریکا را به صورت تصویری بررسی کند تا شاید معلمان ابتدایی دبیران علوم تجربی و راهنمایی و ... بتوانند از آن استفاده کنند. نتایج بدست آمده نشان می دهد هر کدام از کشورها در آموزش علوم روش های تدریس مشخصی را دنبال می کنند. در همه انها روش تدریس براساس محتوا و اهداف آموزشی از قبل تعیین شده انتخاب و اجرا می شود، لیکن نحوه مهارت و نوع پرداختن به روش ها متفاوت است و در نتیجه نتایج متفاوتی را ایجاد کرده است.

لینک کمکی