فایل رایگان بررسي حرمت نکاح کودک متولد از تلقيح مصنوعي با اسپرم اهدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي حرمت نکاح کودک متولد از تلقيح مصنوعي با اسپرم اهدايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد شرایط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا وراثتی داشته یا ناقل ناهنجاری های کروموزمی باشد. در تمامی موارد فوق باید باروری زوجه پس از بررسی و معاینات بالینی و آزمایشات متعدد ثابت شود. لذا زوج های بسیاری که علت ناباروری آنها ناشی از عوامل مردانه است داوطلبان مناسبی برای استفاده از اسپرم جایگزین اند. علاوه بر جنبه های پزشکی یاد شده، روش تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه از جنبه های شرعی، عرفی، اخلاقی و اجتماعی قابل بررسی است. از طرف دیگر وجود اعتقادات دینی و مذهبی خاصی در میان مسلمانان حساسیت پیرامون این روش را در درمان ناباروری را به شدت افزایش داده است. چرا که ابهامات پیرامون این روش تبعات سنگینی را برای کودکان متولد از آن به بار می آورد و مگرنه اینکه جواز یا عدم جواز این روش میتواند حکم مشروع یا نامشروع بودن این کودکان را تایید نماید درهمین راستا بررسی بسیار دقیق آراء و نظرات مختلف علما و فقهای متعدد شیعه و سنی می تواند براستی راهگشا باشد.

لینک کمکی