فایل رایگان بررسي حقوق معنوي کودک متولد شده از تلقيح مصنوعي ناشي از اسپرم شوهر و اسپرم اهدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي حقوق معنوي کودک متولد شده از تلقيح مصنوعي ناشي از اسپرم شوهر و اسپرم اهدايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

حقوق کودک از موضوعاتی است که دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین المللی است. این حقوق، مجموعه حقوق مالی، غیر مالی و معنوی کودک را شامل می شود. و در مجموع حقوق هویت کودک را تشکیل می دهد. هویت با انعقاد نطفه کودک شروع می شود و با گذشت زمان کامل می شود. و در گذر زمان به کودک حق برخورداری از کلیه حقوق مادی، غیر مادی و معنوی را می دهد. لذا حق نامگذاری، حق نسب و حق تابعیت، حق بهره مندی از ارث و نفقه، حق ولایت و سرپرستی، حق ازدواج و.. از عناصر تشکیل دهنده هویت کودک است. تلقیح مصنوعی، روش نوینی است که در آن توسط روش های کمکی تولید مثل، به زوجین نابارور جهت باروری کمک نموده است. کودکان متولد از روشهای مختلف باروری مصنوعی همانند سایر کودکان، دارای هویت بوده و از حقوقی- هرچند کمتر- که نشات گرفته از هویت است بهرمند هستند.

لینک کمکی