فایل رایگان بررسي رابطه بين بخشندگي و دلزدگي زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي آزادشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين بخشندگي و دلزدگي زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي آزادشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر در سال تحصیلی 1396 - 1395 می باشد. حجم نمونه تحقیق را 300 دانشجوی متاهل تشکیل داد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس سنجش بخشش خانواده پولارد و اندرسون ( 1998 ) و مقیاس دلزدگای زناشویی پاینز ( 1996 ) بود. نتایج نشان داد: بین بخشندگی و دلزدگی زناشویی دانشجویان متاهل رابطه منفی و معناداری وجود دارد ( 01 / 0 > p ).

لینک کمکی