فایل رایگان بررسي رکن اجرايي و استعفاي مديران در شرکت سهامي خاص در حقوق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رکن اجرايي و استعفاي مديران در شرکت سهامي خاص در حقوق ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

از مهمترین ارکان شرکت های سهامی، رکن اجرایی آن یا همان مدیران شرکت است. و تظر به اهمیت عملکرد این یخش از شرکت نحوه انتخاب و اشخاصی که چه بعنوان حقیقی و حقوقی به این سمت گمارده می گردنند باید دارای شرایط احراز این پست بوده و در غیر اینصورت شرکت با چالش های اساسی روبرو خواهد گردید. باید توجه نمود که رابطه شرکت با مدیر جدای از رایطه سهامدار با مدیر است یعنی ارتباط مستقیمی بین مدیر و سهامدار وجود ندارد و برخلاف تصور برخی از حقوقدانان که مدیر را وکیل سهامدار می پندارند، امروزه این رابطه را از دیدگاه بسیاری دیگر باید از منظر نمایندگی مورد توجه قرارداد. راهکار قانونی در خصوص نحوه نصب و عزل و استعفای مدیران در اینگونه شرکتها وجود دارد اما در خصوص استعفای مدیری که بدلیل محدود بودن تعداد مدیران، کارایی رکن اجرایی شرکت مختل خواهد نمود لذا این نوشتار ضمن نگاهی مجدد به این رکن از شرکت حالت اخیر را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

لینک کمکی