فایل رایگان بررسي زبانشناختي حذف حروف عطف در متشابهات لفظي قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي زبانشناختي حذف حروف عطف در متشابهات لفظي قرآن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

حذف یکی از صنایع مهم ادبی و فنون پرکارآمد سخنوری در بیان مقصود گوینده است که قرآن در اوج فصاحت و بلاغت از این شیوه بهره بسیار برده است بدین تصور پژوهش حاضر بر آنست تا با تکیه بر وش توصیفی-تحلیلی به تبیین دلایل زبان شناختی نهفته در ورای این ابزار زبانی در پاره ای از آیات متشابه لفظی قرآن بپردازد. بررسی گزاره های قرآنی نشان داد که حذف، پیامد عواملی همچون بافت واژگانی، دستوری، آوایی و امثال آن است که بر پایه مفهوم سازی معینی استوار شده از این رو تفسیر صحیح آیات منوط به تعیین دقیق این مفهوم سازی ها و معانی نهفته در ورای آن ها است.

لینک کمکی