فایل رایگان بررسي شيوه هاي بهينه سازي و کاربرد فناوري اطلاعات در دبيرستان هاي شهر همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي شيوه هاي بهينه سازي و کاربرد فناوري اطلاعات در دبيرستان هاي شهر همدان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف کلی این پژوهش، بررسی شیوه های بهینه سازی و کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس متوسطه دوم شهر همدان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش،توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامی کلیه دبیران شاغل در دبیرستان های دوره دوم اعم از نظری، فنی و حرفه ای و کارو دانش دخترانه و پسرانه می باشد. که این افراد با سطوح تحصیلی متفاوت انتخاب شدند. به گونه ای که در ناحیه یک 880 و در ناحیه دو 620 نفر و در مجموع 1509 نفر مشغول به کار هستند که در این بین محقق از جمعیت مذکور افرادی را که دارای 20 سال سابقه یا بالاتر هستند را مورد مطالعه قرار داده است؛ به گونه ای که جامعه آماری 450 نفر اعلام می شود و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد 200 نفر و به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردیده است. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد که به تایید اساتید رسیده است. نتایج حاصل از اجرای آزمون ناپارامتریک (خی دو) نشان می دهد که نتایج به دست آمده از فرضیه ها از عمده تریت راه های کاربست فناوری اطلاعات در مدارس بوسیله دبیران است.

لینک کمکی