فایل رایگان بررسي عناصر داستان در برخي متون بازنويسي شده کتب فارسي دوره ابتدايي از گذشته تا امروز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عناصر داستان در برخي متون بازنويسي شده کتب فارسي دوره ابتدايي از گذشته تا امروز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

این پژوهش مانند دیگر پژوهش های علوم انسانی به روش تاریخی و با مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه ای، عناصر داستان را در برخی متون کهن و امروزین کتاب فارسی ابتدایی مورد بررسی قرار داده است. بازنویسی نوشتن دوباره ی داستان به منظور رفع نواقص و ارتقای کیفی آن است. هدف از بازنویسی، کامل کردن و بهتر کردن داستان است در باز آفرینی یا اقتباس هنرمند با الهام گرفتن از اثر کهن آفرینشی تازه دارد و اثر اولیه را به گونه ای دیگر می آفریند به گونه ای که، اثر جدید، همان اثر اولیه نیست بلکه رگه هایی از آن در متن جدید دیده می شود. پایه و اساس باز آفرینی، تخیل است و اثر باز آفرینی شده اثری است مستقل، تازه و بدیع. بدیهی است بارآفرینی میتواند ساختار اثر را کاملا دگرگون کند. از جمله تقسیم بندی هایی که از لحاظ ساختار داستانی برای بازنویسی مطرح می شود، بازنویسی ساده و بازنویسی خلاق است، بازنویسی خلاق در واقع نوعی باز آفرینی است اما بازنویسی ساده ساده و امروزی کردن زبان، بدون تغییر در محتوای متون است.

لینک کمکی