فایل رایگان بررسي فقهي قاعده نفي سبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فقهي قاعده نفي سبيل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

یکی از قواعد مهم فقهی که در اکثر ابواب فقه اسلام اعم از عبادات و معاملات کاربرد دارد، قاعده نفی سبیل است. فقها برای اثبات این قاعده به ادله ای چون، کتاب و سنت و اجماع استناد نموده اند که از میان این ادله دلیل اجماع فاقد کفایت لازم می باشد. فارغ از اصل پذیرش این قاعده با مستندات فوق، آنچه در پژوهش حاضر به آن پرداخته شد، مفاد و قلمرو قاعده نفی سبیل، مستثنیات و نیز پاره ای از مصادیق این قاعده است.

لینک کمکی