فایل رایگان بررسي فقىي ابعاد مصاوره در سببيت حرمت نکاح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فقىي ابعاد مصاوره در سببيت حرمت نکاح :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مصاهره، به رابطه فی مابین هر کدام از زوجین با خویشاوندان طرف مقابل اطلاق می شود، که یکی از موجبات حرمت نکاح است. موارد حرمت نکاح مصاهره ای، در اثر وقوع هر عقد نکاحی ایجاد می شود؛ و نسبت به هر دو طرف زوج و زوجه، موارد حرمت وجود دارد. در این پژوهش قول فقهای امامیه همراه با مستندات از قرآن، روایات، و اجماع، به روش توصیفی تحلیلی بیان شده است. همچنین به نظرات فقهای اهل سنت اشاره شده است. مطابق با فقه امامیه، نسبت به سه شخص یعنی مادرزن، پدرشوهر و پسرشوهر، به محض وقوع عقد نکاح حرمت ابدی ایجاد می شود. ازدواج با دختر زن در صورتی حرام ابدی می شود، که بعد از عقد نکاح دخول به زوجه صورت گیرد. حرمت خواهرزن از نوع حرمت جمعی است و نه حرمت عینی؛ یعنی نمی توان هم زمان دو خواهر را به عقد نکاح درآورد. ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زن، در صورتی که بدون اذن زوجه باشد حرام است، اما با اذن او جایز است. زنا و لواط نیز موجب حرمت نکاح می شود که این بحث از ملحقات مصاهره است. زنا با زن همسر یا در عده رجعیه، حرمت ابدی زانیه بر زانی را در پی دارد؛ و حرمت ازدواج با دخترخاله یا دختر عمه، در اثر وقوع زنا با ماد آنهاست. همچنین برای فاعل لواط حرام است که با مادر، خواهر، و یا دختر مفعول ازدواج کند.

لینک کمکی