فایل رایگان بررسي مباني فقهي و حقوقي مهريه سنگين و تاثيرات آن بر روابط زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مباني فقهي و حقوقي مهريه سنگين و تاثيرات آن بر روابط زناشويي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است . علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه ی کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در ساله ای اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. بنابراین ضروری است جایگاه و شرایط مهر سنگین از دیدگاه فقه و حقوق بررسی و تاثیرات منفی آن بر روابط زناشویی برای جامعه تبعیین شود ، همچنین عواملی که بر این معضل تاثیر دارند شناخته شده و در از بین بردن و کاهش تاثیر آنها تلاش شود. لذا با توجه به ضرورت موضوع، تحقیق حاضر در نظر دارد با روش توصیفی کاربردی ، مردم به ویژه قشر جوان را به این شناخت که مهر، یک هدیه از سوی مرد به زن است ، بنابراین مرد باید توانایی پرداخت آن را داشته باشد ، برساند از جمله چشم و هم چشمی ، تفکر اشتباه حفظ منزلت زن با مهر سنگین و .... از آثار مخرب آن بر روابط زناشویی مثل ایجاد خصومت و دشمنی ، تحمل اجباری زندگی های تصنعی و ... جلوگیری نماید .

لینک کمکی