فایل رایگان بررسي مسئوليت تاديبي و کيفري اطفال در حقوق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مسئوليت تاديبي و کيفري اطفال در حقوق ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

قوانین جزایی دو کشور ایران و مصر به جهت مشترکات دینی بسیار، متاثر از قوانین اسلام است. قوانین و مقررات جزایی این دو کشور به دو دوره ی قوانین سابق و قوانین جدید تقسیم بندی می شوند. قوانین جزایی سابق ایران و مصر، هجده سالگی را به عنوان سن رشد ( سن مسئولیت کیفری ) تعیین نموده بودند و در این مورد بین دختر و پسر تفاوتی گذاشته نشده بود. ولیکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در ایران سن بلوغ ، سن مسئولیت کیفری اطفال در نظر گرفته شد.این دیدگاه برگرفته ازقرآن، روایات وقول مشهور فقهای امامیه می باشد. لذا معیار اصلی در مسئولیت کیفری اطفال در ایران سن بلوغ در نظر گرفته شد. مطابق این دیدگاه سن پانزده سالگی در پسران و نه سالگی در دختران، زمان آغاز مسئولیت کیفری آنان است. با این شرایط این مسئله به ذهن متبادر می گردد که قوانین جزایی جدید مصر چه سنی را به عنوان سن مسئولیت کیفری قلمداد نموده و دیگر اینکه با توجه به اینکه اطفال دو دورهی ممیز و غیر ممیزی را در طی زندگانی خود درک می نمایند، آیا مقنن در این رابطه تدبیری برای مسئولیت پذیری ایشان اندیشیده است و یاخیر

لینک کمکی