فایل رایگان بررسي مسموميت موادمخدردر اورژانس پيش بيمارستاني دانشگاه ع پ شيراز سال 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مسموميت موادمخدردر اورژانس پيش بيمارستاني دانشگاه ع پ شيراز سال 1397 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

موضوع و هدف : رفتارهای پرخطر ی مانند مصرف مواد مخدر آثار مخرب بسیارسنگینی بر سلامتی فرد و جامعه دارد . تعدادی از مصرف کنندگان مواد مخدر دچار مسمومیت شده و مددجوی اورژانس پیش بیمارستانی هستند.هدف این مطالعه برر سی مسمومیت مواد مخدر اورژانس پیش بیمارستانی پایگاه های اورژانس تابعه دانشگاه ع پ شیراز در سال 1931 بود. روش تحقیق : مطالعه حاضر بصورت مقطعی ( در 9 ماهه اول سال 1931 ) انجام گرفت. روش کار سرشماری بوده و پرونده الکترونیک کلیه مددجویان اورژانسی با مسمومیت مواد مخدر پایگاه های اورژانس 111 تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( که تعداد 11 نفر بودند) از سامانه اورژانس 111 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی در نرم افزار spss وارد شده شاخص های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : بر اساس نتایج مطالعه 71/9، درصد مددجویان مرد بوده و 11 درصد دارای نشانی شهری بودند. میانگین سن مددجویان 04 سال بوده و 91 درصد در سنین نوجوانی و جوانی قرار داشتند. 51 در صدآنها به بیمار ستان منتقل گردیده بودند و از این افراد 53 در صد آنها با وضعیت کما و نیمه هوشیاری به بیمارستان منتقل شده اند . 74 در صد آنها بعد از انتقال به بیمارستان، در بیمارستان بستری گردیده بودند. برای 15 درصد آنها علاوه بر مراقبت های معمول مانیتورینگ قلبی برای دونفر CPR انجامگرفته است. یک فوت کودک قبل از رسیدن آمبولانس وجود داشته است . 1/5 در صد مددجویان همزمان مواد مخدر و الکل استفاده کرده بودند. 51 درصد مسمومین مواد مخدر سابقه قبلی مصرف مواد مخدر نداشته اند. 53 نوع ماده مخدر مصرفی آنها در 53 درصد موارد هروئین، 51 درصد متادون ، 17 درصد تریاک و شیره بوده است. دستاوردها : 4/19 درصد ماموریت انجام گرفته فصل بهار پایگاه های اورژانس دانشگاه ع پ شیراز مربوط به مسمومیت با مواد مخدر بوده است که رقم بالایی نیست تعدادی که بطور مستقیم به مراکز درمانی مراجعه نموده اند در این مقوله در نگردیده است. از طرفی 91 درصد آنها نوجوان و جوان بوده اند. اثرات سوء مصرف مواد مخدر عوارض امنیتی و سلامتی سنگینی برای جامعه دارد دراین راستا لازم است اقدامات پیشگیرانه (با مشارکت ارگان های مرتبط) انجام گیرد.

لینک کمکی