فایل رایگان بررسي مولفه واي سبک زندگي اسلامي از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مولفه واي سبک زندگي اسلامي از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سبک زندگی، نشان دهنده مجموعه جهت گیری های ارزشی، هنجارها، خواسته ها، تمایلات و شیوه رفتار و در کل وضعیت فرهنگی جامعه است. بدون شک ایفای این نقش بی بدیل نیازمند تحقق صفات و ویژگی های معیار و برگزیده است. قرآن و نهج البلاغه، مهمترین منبع برای استخراج سبک زندگی اسلامی است. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی است به این مسئله با روش تحلیل متن در قرآن کریم نهج البلاغه و تفاسیر مربوط به آن به تبیین سبک زندگی اسلامی پرداخته است و نیز شاخصه های انسان متعالی، اصول و مبانی سبک زندگی اسلامی، وجه تمایز و امتیاز سبک زندگی اسلامی با دیگر روش های زندگی سبک زندگی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است تا بتوان با تکیه بر منبع وحیانی، اصول و مبانی و نیز موارد و فروعاتی استنباط و استخراج شوند که در جهت معنا بخشی به زندگی انسانی در ابعاد مختلف اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی بکار آیند.

لینک کمکی