فایل رایگان بررسي مولفه هاي جنگ در اشعار کودک سلمان هراتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مولفه هاي جنگ در اشعار کودک سلمان هراتي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در سال های دفاع مقدس، شعر به عنوان ابزاری تاثیرگذار، در صحنه حضور داشت و حماسه ها و رشادت ها را ثبت می کرد؛ هرچندکه جنگ به پایان رسید، پیامدهای آن در ذهن و قریحه شاعران اثری ژرف برجای گذاشت. سلمان هراتی نیز از شاعران دیگر دور نماند و با تعهدی راسخ در سروده های خود، گاه و بیگاه به مضامین جنگ اشاره نمود. مقاله حاضر بررسی و تحلیل مولفه های جنگ در سروده های ادبیات کودک سلمان هراتی است که با هدف دریافت چگونگی به کار بردن مولفه های جنگ در آن نوشته شده است.

لینک کمکی