فایل رایگان بررسي ناهنجاري هاي اجتماعي در بخش تاريخي شاهنامه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ناهنجاري هاي اجتماعي در بخش تاريخي شاهنامه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

ناهنجاری های اجتماعی از مباحثی است که همواره در آثار ادبی مطرح شده است. در این تحقیق به فایل رایگان بررسي ناهنجاري هاي اجتماعي در بخش تاريخي شاهنامه فردوسی پرداخته ایم. بررسی ها نشان می دهد که این ناهنجاری ها اغلب از جانب درباریان رخ داده است و شامل: رفتارهای اخلاقی منفی از قبیل حسادت، دروغ، خیانت، دزدی، و ... ؛ سیاست های خشن و سودجویانه درباریان چون انتقام جویی، تفرقه افکنی، قتل، رشوه، باج دادن به پادشاه، وطن فروشی و رسم نا به هنجار ازدواج با محارم اتفاق افتاده است. بیشترین بسامد ناهنجاری ها به خیانت، ازدواج با محارم و دروغ گویی اختصاص دارد.

لینک کمکی