فایل رایگان پنجره شکسته و اصول 5s در سازمانها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پنجره شکسته و اصول 5s در سازمانها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

نظریه پنجره شکسته در زمینه رفتار جمعی است. رفتارهایی که کمک میکند تا انسانها در آرامش و امنیت کنار هم و در یک محیط سالم زندگی کنند. طبق این تئوری هر آشفتگی و مورد نامطلوبی که ایجاد می شود باید در سریع ترین زمان ممکن به حالت اول بازگردد تا هم انرژی کمتری صرف تغییردادن آن شود و هم اینکه انگیزه ها برای تکرار و ایجاد مجدد آن مورد نامطلوب به حداقل برسد. توجه به پنجره های شکسته در محیط کار ما، به کارکنان در مورد کیفیت کار آنها پیام ارسال می کند، که باعث جلوگیری از نقص ها، تاخیر، اتلاف و بازخوانی می شود که می تواند حاشیه سود سازمان را از بین ببرد. هدف از پژوهش حاضر، ضمن مطالعه متون و قضاوتهای شهودی، بررسی و تشریح تئوری پنجره شکسته و ارتباط آن اصول 5s در سازمان ها می باشد. با توجه به اینکه 5s پیش شرط اجرای موفقیت امیز سایر سیستم ها و مدلها می باشد و این مزیت را دارد که در همه جا قابل پیاده سازی می باشد، لذا امید است در این مطالعه با تشریح موارد، سازمانی با رعایت تمام و کمال اصول پنجگانه به ارمغان آوریم.

لینک کمکی