فایل رایگان پياده روي اربعين، فرصت ها و تهديدها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پياده روي اربعين، فرصت ها و تهديدها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پدیده ی مشارکت در اربعین؛ این افزایش سریع و چشمگیر مشارکت در مناسک اربعین در مدتی بسیار کوتاه در مقایسه با سایر پدیده های فرهنگی و اجتماعی، خودپرسشی است که یافتن پاسخ آن از اهمیتی فراوان برخوردار است؛ چرا میزان مشارکت در اربعین این گونه تصادعدی و چشمگیر افزایش یافته است پاسخ به این پرسش، از این رو حائز اهمیت است که با احاطه بر متغیرهای عامل و دخیل در افزایش مشارمت در مناسک اربعین، می توان تا حدی از دلایل موفق بودن و ناموفق بودن در برانگیختن مشارکت اجتماعی در وقایع فرهنگی مشابه آگاهی یافت.

لینک کمکی