فایل رایگان تاثير اقوام و محلي گرايي بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سه دوره (هشتم ،نهم ،دهم) در حوزه انتخابيه شهرستان لردگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير اقوام و محلي گرايي بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سه دوره (هشتم ،نهم ،دهم) در حوزه انتخابيه شهرستان لردگان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

انتخابات بعنوان یک رفتارسیاسی، مبین مرتبه ای از مشارکت سیاسی است که هر جامعه و هر فردی در جامعه بر اساس فهم سیاسی خود در محیط جغرافیایی جهت حمایت، اصلاح و تغییر در آن شرکت می کند و بخشی از اراده مردم را در اداره امور به حکومت واگذار می نماید. در این فرایند عوامل موثری از جمله اقوام مختلف دخیل هستند که با شناخت دقیق تر اقوام ساکن می توان به بررسی عوامل مختلف موثر در نتایج انتخابات از جمله عوامل موثر بر رفتار رای دهندگان پرداخت. در کشور ایران نیز مانند سایر کشورهای دموکراتیک ،انتخابات در سراسر کشور برگزار شده و عوامل قومی و محلی گرایی تاثیر بسیار زیادی بر نتایج انتخابات دارند. این امر در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشتر برجسته می باشد. تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که عامل قومیت ومحلی گرایی درشهرستان لردگان چه تاثیری برانتخابات دوره های هشتم،نهم،دهم مجلس شورای اسلامی داشته است و فرضیه آن بر این بنیان نهاده شد که پیروزی کاندیداها در سه دور اخیر مجلس شورای اسلامی با مسئله قومیت و محلی گرایی ارتباط مستقیمی داشته است.داده های این تحقیق و نتایج آماری نشان می دهد که انتخاب نمایندگان مجلس در سه دوره ذکر شده درشهرستان لردگان با قومیت کاندیداها و همچنین جمعیت اقوام انطباق داشته است و تمایلات و تعصبات قبیله ای در این سه دوره و دوره های گذشته از اصلی ترین و عمده ترین فاکتورها برای انتخاب نماینده در شهرستان لردگان می باشد. این بدان معناست که شهروندان و افراد جامعه هنوز به منفعتی فراتر از منافع قومی و طایفه ای معتقد نیستند .در واقع هنوز به آن حد از بلوغ سیاسی و اجتماعی نرسیده اند فراتر از انگیزه های قومی مطالبات مدنی خود را دنبال کنند. افزون بر اینکه مشارکت اقوام در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر انتخابات به عنوان یک فرصت بی بدیل برای مشارکت سیاسی و هم چنین بیان هویتی در عرصه سیاسی کشور بهره می جویند.

لینک کمکی