فایل رایگان تاثير ايمان به وعده صبر درزندگي فردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ايمان به وعده صبر درزندگي فردي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

زندگی انسان همواره در بلا و سختی بوده است و راه حل گذشتن از این مسیر صعب العبور صبر می باشد حال در این مقاله که به روش توصیفی کتابخانه ای گردآوری شده است به انواع صبر در معصیت و صبر در مصیبت و صبر در طاعت ، که اجر و پاداش صبر در معصیت از ان دوقسم دیگر بیشتر است پرداخته و آن چه ضروری است طریق تحصیل صبر است، مهم ترین راه دست یا بی به صبر عبارت است از یاد خدا، اعتقاد به آخرت و... می باشد، انسان با تحمل و خویشتن داری از آثار سازنده وعده صبر برخوردار می شود ومهم ترین آثار وعده صبر در زندگی فردی عبارت است از پیروزی، محبوب خدا شدن، قرب الی الله و... می با شد. قرآن برای بیان اهمیت صبر به بیان زندگی تعدادی از مومنان صا بر به عنوان سرمشق انسان ها پرداخته است. لزوما این پژوهش به دنبال آن است مفهوم واقعی صبر را بشناساندتا انسان ها درزندگی هنگام مواجهه با مشکلات و شکست های زندگی صبور بوده و امیدوار باشد تا از این طریق راه سعادت و تعالی را بپیمایند.

لینک کمکی