فایل رایگان تاملي در جنايت وارده بر عضو در صورت سرايت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاملي در جنايت وارده بر عضو در صورت سرايت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

سرایت یکی از مسائل مهم و مطرح در جنایات است. بی تردید در مساله سرایت اختلاف آراء زیادی بین فقها و حقوقدانان وجود دارد. در سرایت اعضا، چنانچه جانی مرد و مجنی علیه زن و جنایت وارد شده، قطع سه انگشت باشد، بعد از قصاص برابر، جنایت سرایت کرده و عضو دیگری از مجن ی علیه فاسد شود، چالش اینجاست، حال که از ثلث دیه عبور کرد، ضامن کیست و حق از آن کیست به دلیل مسکوت گذاشتن فقها و قانونگذار، این موضوع در فقه و حقوق جای بررسی دارد. فقهای معاصر در جواب استفتاء نظرات مختلفی بیان کردند. برخی قائل به قصاص و برخی قائل به دیه، در برابر فساد عضو جدید از طرف جانی شدند، برخی قائل به پرداخت دیه مازاد از نصف توسط مجن ی علیه به جانی شدند و برخی نیز بیان کردند احوط مصالحه میباشد. نگارنده با بررسی نظرات و بازخوانی باب قصاص، به این نتیجه رسیدند که سرایت را نباید جرم جدیدی انگاشت و نمی توان در ما نحن فیه سرایت را عمد حساب کرد، از اینرو دیه از بیت المال به جانی پرداخت شود.

لینک کمکی