فایل رایگان تحليل حقوقي_جرم شناختي جرائم منافي عفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل حقوقي_جرم شناختي جرائم منافي عفت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هرگونه رابطه یا رفتار جنسی یا فعالیت مجرمانه با محوریت امور جنسی خارج از حدومرز متعارف ارزش های پذیرفته شده در جامعه که حیثیت، اعتبار و آبروی فردی و خانوادگی اشخاص و جامعه را در معرض خطر قرار می دهد از جرائم منافی عفت به حساب می آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی و بازشناسی مفاهیم جرایم منافی عفت، جرایم جنسی و انحرافات جنسی در حقوق ایران و همچنین تحلیل جامعه شناختی و روانشناختی این نوع بزهکاری، به روش تحقیق تحلیلی-توصیفی به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله بیان می شود که گستره ی جرائم جنسی مضیق تر از اعمال منافی عفت است و در واقع بین این دو رابطه ی عموم و خصوص مطلق برقرار است. انحراف جنسی نیز هر نوع رفتار جنسی است که خارج از مجاری طبیعی ارضاء غریزه جنسی است و آثار مخربی برای فرد و جامعه خواهد داشت. از طرفی جرم جنسی، هم ممکن است در دایره انحرافات جنسی و هم خارج از آن قرار گیرد و دلایل دیگری برای جرم انگاری آن وجود داشته باشد. انحرافات جنسی شامل انواع مختلفی از اعمال جنسی می شود اما تمام آنها جرم انگاری نمی شوند و درنتیجه نمی توان آنها را جرم جنسی دانست.

لینک کمکی