فایل رایگان تحليل ساز و کارهاي نهاد سرپرستي کودکان بي سرپرست و بد سرپرست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل ساز و کارهاي نهاد سرپرستي کودکان بي سرپرست و بد سرپرست :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

این مقاله حقوق کودکان بی سرپر ست و بد سرپر ست را مورد مطالعه قرار می دهد که یکی از مهمترین حقوق های انسانی است چراکه کودکان و نوجوانان به علت شرایط خاص ، نیازمند حمایت از سوی قانونگذار می باشند . بدین منظور ، در بیشتر موارد مصلحت و غبطه آنها توسط قانونگذار در قوانین جاری مفروض است. با توجه به شباهت میان فرزند خواندگی و سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست ، این بررسی درصدد تحلیل و توصیف نهاد سرپرستی به عنوان نهادی مستقل با وضعیت حقوقی خاص در قوانین جاری می باشد . در ادامه نوآوری ها و چالش های قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست 1392 و راهکارهای جایگزین مطرح و سرانجام ارزیابی به عمل آمده است .

لینک کمکی