فایل رایگان ترسيم قلمرو احکام حکومتي در پرتو نظريه منطقه الفراغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ترسيم قلمرو احکام حکومتي در پرتو نظريه منطقه الفراغ :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

حکومت و برپایی احکام الهی همواره از مهمترین دغدغه های اسلام و اولیای الهی بوده است. به دلیل اهمیت فراوان حکومت، فقهای اسلام به تبیین مواضع سیاسی اسلام پرداختند. ولی فقیه نیز برخواسته از تفکر ناب شیعی به عنوان راه حلی مناسب در عصر غیبت به منظور زعامت و حکومت در این عصر معرفی گردید. منطقه الفراغ نیز حوزه ای از اختیارات ولی فقیه است که در عرصه احکام متغیر وارد می گردد. که طبق فرموده شهید صدر در منطقه ای از احکام که حکم در آن غیر الزامی است، ولی امر جامعه اسلامی میتواند حکم را بر اساس مصالح جامعه به الزامی تغییر دهد. حال این اثر پژوهشی در نظر دارد قلمرو احکام حکومتی در پرتو نظریه منطقه الفراغ را ترسیم نماید. به ویژه در عصر غیبت ضرورت وجود حکومت اسلامی امری مهم به شمار می آید. ولایت فقیه که در نظر اکثریت علماا امار اعتباری عقلایی می باشد، روشی است که به منظور اداره جامعه، در نظر گرفته شده است. این اثر، با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای میکوشد تا قلمرو احکام حکومتی در پرتو این نظریه را ترسیم و معین نماید.

لینک کمکی