فایل رایگان تطبيق عناصرکار با نظربه کودکان کار فضاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تطبيق عناصرکار با نظربه کودکان کار فضاي مجازي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

از قدیم الایام تاکنون پدیده ی کارکردن کودکان بسیار مذموم و مورد نکوهش خواص جامعه بوده است، اما خانواده به سبب های مختلف که اهم آنان اقتصادی است، از خلوت کودکان سوء استفاده کرده و آنان را به ورطه کار می کشانند، که با بسط و توسعه فضای مجازی، این پدیده ی مذموم (کارکردن کودکان) نیز خود را همراه با این فضا کرده است و اشکال تازه ای از کار کودکان را به منصه ظهور رسانیده است . کارکردن کودک درازمنه ی قدیم و قبل از گسترش فضای مجازی که امروزه به بخش لاینفک زندگی بشریت تبدیل شده است، به اشکال بسیار ساده و ابتدایی هماننده کارکردن در زمین کشاورزی نمایان می گشت؛ اما امروزه باگسترش روزبه روز این فضای نوظهور دیگر شاهد کارکردن کودک در زمین های کشاورزی یا پوشیدن لباس های زشت و کهنه وی نخواهیم بود که در این نوشتار علاوه بر تعریف و تقیسم بندی کودکان کار (اعم از سنتی و مجازی) معیارهایی را برای تشخیص عناصرکار کودکان کارفضای مجازی مورد اشاره قرارخواهد گرفت . درپایان، تاثیر و نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اشاعه این پدیده مذموم و صیانت از حقوق کودک در برخورد با خانواده و به بیان بهتر والدین و سرپرستان کودک و همچنین بزه پذیری کودک بررسی خواهد شد.

لینک کمکی