فایل رایگان جايگاه عدالت اداري در سيره ي علوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايگاه عدالت اداري در سيره ي علوي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین اصول در جوامع رعایت عدالت و حفظ حقوق مردم است.هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که : عدالت چیست و چه عواملی باعث بروز ناعدالتی در ساختار اداری می شود در بررسی حاضر عدالت اداری در سیره حضرت علی (ع) تجزیه و تحلیل می شود. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و در جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ایی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد؛ رسیدن به اهداف جامع تحت تاثیر اقدامات مدیران با تجربه قرار دارد و در کنار آن مدیران وظایفی دارند که یکی از آنها رعایت حقوق مادی و معنوی کارکنان و مردم است، که با توصیه های پیامبر اکرم (ص) و با الگوگیری از قرآن کریم و سیره اهل بیت تحقق پیدا می کند.

لینک کمکی