فایل رایگان جغرافياي تاريخي و جايگاه تمدن سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جغرافياي تاريخي و جايگاه تمدن سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

سیستان که به لحاظ موقعیت جغرافیایی، قدمت تاریخی، مواریث فرهنگی غنی و جاذبه گردشگری اکولوژیکی، دارای توانمندی فراوان و متنوعی است. درایچه ی هامون و موقعیت زیست محیطی منابع آبی آن در کنار رودخانه هیرمند و محوطه های باستانی که در کناره ی آن در طول تاریخ برپا گردیده و هر از چند گاهی با تغییر مسیر آن در جایی دیگر سر برآورده و آثاری همچون شهر سوخته، دهانه غلامان، کوه خواجه، دریاچه هامون و غیره بیانگر غنای فرهنگی و جغرافیایی این سرزمین سیستان می باشد علیرغم این ها به دلیل انزوای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی نسبت به سایر نواحی کشور، تاکنون نتوانسته جایگاه مناسبی در زمینه گردشگری داشته باشد همچنین بررسی ها نشانگر آن است که آثار اکتشافی در شهر سوخته، با توجه به همسایگی سیستان با دو کشور افغانستان و پاکستان قرابت زیادی با آنها در قالب یک حوزه تمدنی وسیع و با داشتن برخورداری از موقعیت ارتباطی با شبه قاره هند از یکسو و آسیای مرکزی از سوی دیگر، زمینه مناسبی را نیز از بعد موقعیت تجاری و بازرگانی دارد. برای نیل به توسعه گردشگری مبادلات و پیرو آن توسعه پایدار منطقه ی، احیاء و توسعه فرهنگی و بازآفرینی بخشی از کارکردها، قابلیت های جذاب آنها، ایجاد انگیزه های اقتصادی و تجاری لازم به عنوان جلب پشتوانه گردشگری، فرهنگی، هنری و علمی ضروری به نظر می رسد.

لینک کمکی