فایل رایگان چگونه توانستم انديشيدن فلسفي در دانش آموزان را پرورش دهم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چگونه توانستم انديشيدن فلسفي در دانش آموزان را پرورش دهم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

کودکی یکی از دوران های سرنوشت ساز و حساس زندگی انسان می باشد. در دنیایی که بسیاری از افراد بزرگسال از ناراحتی جسم و روان و تبعات آن رنج می برند، توجه به دوره های حساس کودکی و نوجوانی برای آموزش فلسفه به افراد، امری ضروری به نظر می رسد. برای آموزش تفکر به کودکان برنامه های متعددی تدوین و استفاده شده است. یکی از جنبه های آموزش تفکر ، برنامه ی فلسفه برای کودکان است که توسط پرفسور ماتیو لیمپن در کالج ایالتی مونت کلیر ، واقع در ایالت نیویورک ، طرح ریزی شده است . هدف لیمپن این است که کودکان به جای یادگیری طوطی وار مطالب ، با پذیرش صرف مرجعیت معلم ، وادار شوند که به طور مستقل بیندیشند . دیدگاه لیمپن بر آن است تا فلسفه را با نیازهای کودکان ، صرف نظر از سن آنان ، هماهنگ کند . هدف از تحقیق حاضر پرورش اندیشیدن فلسفی در کودکان پایه اول ابتدایی است . برای رسیدن به این هدف می توان از داستان های فلسفی استفاده کرد . یکی از روش هایی که در کلاس پیاده کردم این روش بود و از دیگر روش هایی که استفاده کردم بازیهای فکری و ایفای نقش و .... بود . برای انجام گفت و گوی موفقیت آمیز برای تفکر ، و نیز برای ایجاد یک جامعه پژوهشی واقعی در کلاس درس این رویکرد را ارائه دادم .برای اینکه کودکان در آینده به بزرگسالانی اندیشمند تبدیل شوند ، باید آن ها را تشویق کنیم تا کودکانی اندیشه ورز باشند . با واداشتن آن ها به کفت و گو در باره جوانب مختلف امور می توان به این هدف رسید . استفاده از داستان بهترین روش در جلسات فلسفه برای کودکان و به طور کلی در کار فلسفی با کودک است . چرا که داستان از توانایی بالایی در تمرکز زدایی برخوردار است و امکان بحث های تمرکز زداینده را نیز به خوبی فاهم می آورد . با توجه به این توضیحات کار خود را با استفاده از داستان های فکری دکتر خسرونژاد و آذر یزدی شروع کردم .البته در اجرای کار از بازیهای مختلف و بحث در کلاس ادامه دادم تا بتوانم اندیشیدن فلسفی را در دانش آموزانم پرورش دهم . نتایج حاصل از این تحقیق چنین است . سطح آگاهی معلم و اولیا در زمینه آموزش فلسفه به کودکان افزایش یافت . مهارت استفاده از نقاشی برای داستان در کودکان شکل گرفت . خودباوری در دانش آموزان شکوفا گردید ، دانش اموزان با انجام فعالیت های علمی فکری و کلامی و قصه خوانی مفاهیم درس را بهتر فرا گرفتند ، حس مشارکت جویی در آن ها تقویت شد ، اعتماد به نفس در آنان افزایش یافت . جامعیت تفکر ، ژرف اندیشی و انعطاف پذیری در بچه ها تقویت شد ، از طریق بحث و گفت وگو یاد گرفتند منطقی تر ، منتقدتر و موثر تر باشند .

لینک کمکی